Pomoc Prawna

Oferta dotyczy usługi obsługi prawnej dla pojedynczego Produktu – zestawu UAS.

 

Okres obowiązywania usługi obsługi prawnej wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu, z możliwością przedłużenia na dalszy okres na podstawie odrębnego porozumienia.

W zakres pakietu prawnego związanego z Produktem wchodzą następujące usługi:

 • Szkolenie przedstawicieli Klienta oraz operatorów z zakresu prawnych uwarunkowań użytkowania UAS.
 • Telefoniczny oraz mailowy dostęp do konsultanta w dni robocze w godzinach 8:00-18:00.oraz po uzgodnieniu z wyprzedzeniem gotowości konsultanta, także w pozostałe dni.
 • Konsultacja lokalizacji planowanych operacji lotniczych.
 • Obsługa rezerwacji stref w przestrzeni kontrolowanej.
 • Doraźna pomoc prawna w razie zaistnienia zdarzenia lotniczego – dalsza pomoc prawna uzależniona jest od zawarcia osobnego porozumienia.
 • Doraźna pomoc prawna w razie powstania sporu prawnego z następujących tytułów:
 • naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym,
 • sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym,
 • zniszczenie mienia,
 • płoszenie chronionych gatunków zwierząt,
 • spowodowanie lekkich obrażeń ciała,
 • ochrona danych osobowych,
 • ochrona prawa do wizerunku,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • naruszenie miru domowego,
 • naruszenie przepisów w zakresie licencjonowania personelu lotniczego – zawieszenie lub odebranie uprawnień UAVO.

 
W zakres pomocy prawnej w razie powstania sporu prawnego wchodzi pisemna konsultacja prawna dla Klienta z nakreśleniem uwarunkowań i konsekwencji prawnych związanych z zaistniałym zdarzeniem.

W ramach tej usługi prowadzona będzie także reprezentacja Klienta wobec zakładu ubezpieczeń Klienta oraz reprezentacja Klienta wobec zakładów ubezpieczeń osób poszkodowanych, a także udzielenie wyjaśnień organom i instytucjom w ramach postępowań administracyjnych oraz karnych.

Ewentualna dalsza reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych oraz sądowo-administracyjnych uregulowana zostanie osobnym porozumieniem.

 

Polityka prywatności

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.