Egzaminy

Egzaminy na drona UAVO VLOS/BVLOS w Warszawie

Organizuje Centrum Szkolenia Pilotów tel. +48 733 700 394 lub email: biuro@cwp.itwl.pl

 

Nim rozpocznie się nasz egzamin UAVO należy zadbać o kilka spraw formalnych. Przede wszystkim musimy u egzaminatora przedłożyć zestaw dokumentów, na podstawie których zostaniemy do niego dopuszczeni. Należy wylegitymować się dowodem osobistym potwierdzającym naszą pełnoletność, pokazać orzeczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań do wykonywania lotów statkami bezzałogowymi klasy 4, a także złożyć oświadczenie o zdobytej już wiedzy i umiejętnościach potwierdzonych zdanym egzaminem LKE.

Zanim egzamin na drona wejdzie w fazę praktyczną, trzeba jeszcze przedstawić wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO, kopię certyfikatu ukończonego kursu i dowód wpłaty. Nie obejdzie się również bez kopii polisy ubezpieczenia OC. Istotne jest, aby przedłożyć odrębne dowody wpłaty za każdą z trzech czynności – egzamin teoretyczny (53 złote), egzamin praktyczny (105 złotych) i wydanie świadectwa (43 złote). Jeśli zechcemy ubiegać się o dodatkowe kategorie statku powietrznego będziemy musieli zapłacić za: egzamin UAVO teoretyczny (158 złotych), egzamin na drona praktyczny (105 złotych), wpis dodatkowego uprawnienia na świadectwie (43 złote).

Przed egzaminem należy złożyć komplet dokumentów u egzaminatora, który będzie prowadził egzamin.
Egzaminator sprawdza dokumentację pod względem merytorycznym i formalnym i jeżeli jest ona kompletna dopuszcza kandydata do egzaminu.

Wymagania ustawy Prawo Lotnicze jakie musi posiadać osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji UAVO

Dokumenty na Egzamin UAVO:

 • Dowód osobisty poświadczający ukończenie 18 lat
 • Posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego odpowiedniej klasy o braku przeciwwskazań do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (dronami) (klasa 4)
 • Oświadczenie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania lotów dronami potwierdzonych zdanym państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO
 • Certyfikat ukończenia szkolenia (kopia)
 • Potwierdzenie wpłaty
 • Wykaz wymaganych dokumentów:
 • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)
 • We wniosku należy opisać sprzęt, na którym ma zostać wykonany egzamin, wyposażenie, rodzaj napędu, autopilot, przeznaczenie itp.(można zamieścić zdjęcie) oraz oświadczenie o posiadanej wiedzy i umiejętnościach.
 • Kopia polisy ubezpieczenia OC
 • Badania lotniczo-lekarskie

Dla mieszkańców Warszawy i okolic polecamy wizytę w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej mieszczącym się przy ul. Krasińskiego 54/56 w Warszawie (www.wiml.waw.pl), organizacją badań zajmuje się Centrum Szkolenia Pilotów.

 • kontakt: Centrum Szkolenia Pilotów tel. +48 733 700 394; szkolenia@cwp.itwl.pl
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Dowody wniesienia następujących opłat:
  • za egzamin teoretyczny na świadectwo kwalifikacji – 53 zł
  • za egzamin praktyczny na świadectwo kwalifikacji – 105 zł
  • za pierwsze wydanie świadectwa UAVO – 43 zł

UWAGA! Trzeba wykonać osobne przelewy za każdą z czynności!

W przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych kategorii statku powietrznego należy wnieść również następujące opłaty:

 • za egzamin teoretyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego – 158 zł
 • za egzamin praktyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego – 105 zł
 • za wpis dodatkowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji – 43 zł

Opłat należy dokonywać na konto:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Polisa OC dwu etapowa:

 • na czas szkolenia i egzaminu (14 dni okresu ubezpieczenia) - PZU, 125 zł
 • Po zdaniu egzaminu Państwowego i otrzymaniu świadectwa kwalifikacji koniecznie należy wykupić polisę OC np. w PZU koszt min. 500 zł
 • kontakt: +48 733 700 394; szkolenia@cwp.itwl.

Polityka prywatności

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.